Auditorium UIS 6. november 2017: Hvordan fenger du lesetrøtte elever med ranselen full av digitale multimediale fortellinger med en gammeldags papirbok? I høst kom det en helt ny og prisbelønnet historiebok for videregående skole. En av forfatterne er Ketil Knutsen og han er ikke bare opptatt av historiefaget, men og hvordan det kan formidles slik […]

Read More →

Auditorium UIS 3. november 2017: Mat er langt mer enn det du spiser. For eksempel spiller fargen på tallerkenen en rolle for matopplevelsen. Samtidig finnes det restauranter der du får maten servert i stummende mørke der poenget med mørket er å framheve smaken. Hva skal til for at måltidet blir en opplevelse? Espen Reiss Mathiesen […]

Read More →

Auditorium UIS 26. oktober 2017: På toppen av Norge troner kvinnelig statsminister, finansminister og utenriksminister. UIS ledes en kvinnelig rektor. Men når det kommer til professorer halter kvinner etter. Dersom du tror det er noenlunde balanse mellom kjønn i høyere utdanning tar du feil. Skyldes det strukturer ved universitetene, eller er det slik at vi […]

Read More →

Auditorium UIS 25. oktober 2017: Det finnes problemer og dilemma som ikke kan løses, bare begrenses. Terrorisme er et eksempel på et slikt slemt problem – wicked problem kaller ekspertene det. I tillegg sliter ekspertene med å definere hva terrorisme er. Og når vi ikke kan bli enig om hva det er, hvordan kan vi […]

Read More →

Auditorium UIS, 28. september 2017: I hovedsak er det ingeniører og teknikere som har forsket på klima- og miljø-utfordringer. Men i september lanserte professorene Finn Arne Jørgensen og Dolly Jørgensen The Greenhouse, et prosjekt for humanistisk miljøforskning ved UIS. Hva kan en litteraturviter eller filosof bidra med i miljøforskningen? Blant annet kan de endre fortellingen […]

Read More →

Auditorium UIS 15. september 2017: Trenger virkelig alle elever i barneskolen å lære koding? Kanskje ikke alle svarer fagfolk, men det norske samfunnet bygger på grunnleggende verdier som demokrati, likhet, likeverd, likestilling og respekt for mangfold. Dette forutsetter at folk forstår de sentrale, grunnleggende ideene og de prinsippene som preger samfunnet. Dermed er bred kunnskap […]

Read More →

Auditorium UIS 5. september 2017: Terror kommer stadig nærmere Norge og daglig leser vi om terroraksjoner. Hvordan påvirker det vår oppfatning av hva som er farlig? Er det forskjell på hva vi opplever som farlig og det som faktisk er farlig? Er det slik at media er terroristenes nyttige idioter? Ja, langt på vei sier […]

Read More →

Auditorium UIS 22.august 2017: Finnes det en framtid som vi kan utforske? For de fleste av oss er det slik at framtiden ikke eksisterer før den er samtid eller fortid, men framtidsforskerne forskerne rent faktisk på megatrender, aldersproblemer og klimaproblemer i en framtid som ikke eksistere ennå. Hvordan henger det sammen? Espen Reiss Mathiesen i […]

Read More →