Forfatter: Anne Kristine Solberg Runestad
Innleser: Kjell Inge Torgersen