Auditorium UIS 25. oktober 2017: Det finnes problemer og dilemma som ikke kan løses, bare begrenses. Terrorisme er et eksempel på et slikt slemt problem – wicked problem kaller ekspertene det. I tillegg sliter ekspertene med å definere hva terrorisme er. Og når vi ikke kan bli enig om hva det er, hvordan kan vi da begrense det? Espen Reiss Mathiesen i samtale med førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore ved SEROS – senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved UIS.