Auditorium UIS 26. oktober 2017: På toppen av Norge troner kvinnelig statsminister, finansminister og utenriksminister. UIS ledes en kvinnelig rektor. Men når det kommer til professorer halter kvinner etter. Dersom du tror det er noenlunde balanse mellom kjønn i høyere utdanning tar du feil. Skyldes det strukturer ved universitetene, eller er det slik at vi rett og slett ikke vil ha kjønnsbalanse? Espen Reiss Mathiesen i samtale med førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand ved Nettverk for kjønnsforskning ved UIS.