Auditorium UIS, 28. september 2017: I hovedsak er det ingeniører og teknikere som har forsket på klima- og miljø-utfordringer. Men i september lanserte professorene Finn Arne Jørgensen og Dolly Jørgensen The Greenhouse, et prosjekt for humanistisk miljøforskning ved UIS. Hva kan en litteraturviter eller filosof bidra med i miljøforskningen? Blant annet kan de endre fortellingen om oss selv og avsløre grunnleggende holdninger som gjør det mulig å drive miljøfiendtlig politikk. Espen Reiss Mathiesen i samtale med miljøhistorikerne Finn og Dolly Jørgensen ved Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UIS.