Dersom du mangler begrep, kan du tenke på det da?

Tenk deg at du er en ung innvandrer til Norge og at begrepene i språket og kulturen din ikke er fullt dekkende i møte med norsk helsevesen. Kanskje det rett og slett er slik at den helseverden du reiste fra ikke overlapper med den du møter i Norge. Hva med psykiske problemer for eksempel. I Eritrea viser det seg at en ikke har psykiske helseutfordringer. Hedwig Maria Kverneland Whyte Bogstad-Kvam fra Transkulturelt Senter ved Stavanger universitetssykehus har møtt unge Eritreere og bedrevet medisinsk antropologi i kreative samtalegrupper der opplevelser og språk blir til en fortelling om flukt og tøffe opplevelser.
Programleder: Espen Reiss Mathiesen