For noen er skoleveien mye brattere

I hver eneste klasse på skolen er det en eller to elever som ikke kommer. Det vi i gamle dager kalte skulk heter nå skolefravær. Og skolefravær skyldes langt mer enn «vondt i viljen» og kan som regel ikke bøtes på ved å «ta seg sammen». Trude Havik ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning har forsket på skolefravær og skolevegring. Hun hjelper oss til å forstå og håndtere hvorfor skoleveien blir så veldig bratt for noen.
Programleder: Espen Reiss Mathiesen