Manusforfatter: Anne Bakke-Erichsen
Språkvask og innlesing: Karine Næss Frafjord