Manusforfatter: Elsa Kristiansen
Språkvask og innlesing: Karine Næss Frafjord