Trenger du litt miljøoptimisme?

Snart bor de aller fleste av oss mennesker i byer. God planlegging og politisk velvilje gjør byer til miljøfyrtårn. Professor Harald Nils Røstvik – mannen som importerte Norges første elektriske bil og gjennom sivilt opprør sørget for dagens null-utslipps politikk for biler – snakker om byplanlegging, estetikk, boliger og nullutslipp. Du og jeg kan fjerne utslipp fra egen transport, fra egen bolig og se nærmere på hva vi spiser. Så er mye gjort. Programleder: Espen Reiss Mathiesen