Manusforfatter: Bjørg Frøysland Oftedal 2013
Språkvask og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2013