13 – Fem år på fem minutt: SAFE-LEAD prosjektet på speed

I denne podcast episoden gir Siri Wiig og Ingunn Aase ei kort oppsummering av prosjektet og ulike resultat fra SAFE LEAD prosjektet. I tillegg blir ulike  samarbeidserfaringar  med kommunehelsetjenesten  vektlagt. Målet var å presentere SAFE LEAD prosjektet «på speed» på fem minutter, men det tok ti minutter.