7. Fedre i møte med barnevernet / Men are vulnerable too: fathers in contact with child protection services

Reform –   ressurssenter for menn er et likestillingssenter for menn og i denne episoden møter vi Mali Storbækken og Ina Slaveykov som forteller om Reforms arbeid for å heve kompetansen om farskap i barnevernet, slik at de i større grad kan involvere far i arbeidet sitt. Jonny Jahren arbeider som erfaringsformidler ved Stavanger Barnevernstjeneste, og han deltar også i denne episoden, i dialog med Reform. 

Etter barnevernsloven skal barnevernstjenesten samarbeide med foreldre i alle faser av en barnevernssak, samtidig som fedre selv sier at de kan oppleve seg som annenrangs forelder i møte med barnevernet. De opplever at de ikke blir inkludert i egen barnevernssak på lik linje med mor. 

Reform ved Ina og Mali viser til det arbeidet de gjør for å forsøke både å hjelpe fedre til å ta mer plass i egen barnevernssak, samtidig som ansatte må gi far den plass han har krav på.  

We often focus on the vulnerability of women and the experience of mothers but men are vulnerable also.   

According to the Child Protection Act, the child protection services must cooperate with parents in all phases of a child protection case.  However, many fathers say they feel like a second-class parent when dealing with child protection services. They experience that they are not included in their own child protection case on an equal basis with the mother.  

Reform is a center specializing in supporting the equal treatment of men.  In this episode Wenche Hovland from the Social Work Department at University of Stavanger meets Mali Storbækken and Ina Slaveykov to talk about Reform’s work to ensure the voices of fathers are heard in child protection services. They talk with Jonny Jahren, a father and expert service user at Stavanger Child Welfare Services. 
 
   EXTRA READING  

E-læringskurs: Fedre i barnevernet 

https://reform.no/kurs-hos-reform/ 

Anita Skårstad Storhaug: Barnevernets forståelse av farskap  https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/282443/AnitaS.Storhaug.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

CONTRIBUTORS AND CREDITS  

  Content:  

Mali Storbækken mali@reform.no og Ina Slaveykov ina@reform.no 

– Reform – ressurssenter for menn 

Jonny Jahren, Erfaringsformidler for Stavanger barnevernstjeneste 

Wenche Hovland, Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS 

Editor:  

Wenche Hovland University of Stavanger, Norway  
Sarah Hean University of Stavanger, Norway  

Kontaktperson for Erfaringsformidlere i Stavanger Barnevernstjeneste: Margaret Riley margaret.riley@stavanger.kommune.no