Podkaster fra Universitetet i Stavanger

Ernæring
Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet
Legemiddelregning

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Selvstendighet og ansvar i sykepleien

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleie i et samfunnsperspektiv

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag 2 Del B

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleie til pasient og pårørende. Del 1

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleie til pasient og pårørende. Del 2

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag 2 Del A

Fagpodkast fra det helsevitenskapelige fakultet

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag – fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon