Å jobbe i mellomrommet

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt det å jobbe med prosesser. Prosessarbeid er grunnleggende i godt profesjonelt arbeid med mennesker, likevel er det begrenset hvor mye vi snakker om det både i utdanning og på arbeidsplassen. Hva er egentlig en prosess, og hvagjør det med oss som profesjonelle og stå i alle disse prosessene? Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.