Atferdsøkonomi: Motivasjon, psykologi og beslutningsfeller

Hva er det som ligger til grunn når vi skal gjøre et økonomisk valg? Er vi sikre på at vi alltid handler rasjonelt, eller kan det være flere faktorer som spiller inn? Professor Ola Kvaløy forteller om hvilke psykologiske mekanismer som virker inn på beslutninger, og hvilke feller det er vanlig å gå i.