Bli med på Fadderfestivalen 2024!

Ny student, og usikker på hvordan du kan kickstarte studenttilværelsen faglig og sosialt? I så fall bør du bli med på Fadderfestivalen! I denne episoden snakker vi med selveste Faddersjefen om hva som skjer i semesterstarten og hvorfor du bør Les mer …

Forskning i bruk

Kunnskapssenter for utdanning står bak prosjektet «Forskning i bruk» og arrangerte tidligere i sommer seminar i både Oslo og Stavanger om dette temaet. Hva innebærer det å utvikle et felles forskningsbasert kunnskapsgrunnlag? Hvordan kan skoler og barnehager effektivt arbeide mot Les mer …

Mangfoldet som utfordrer vilkår for å delta

Tre masterstudenter i spesialpedagogikk diskuterer mangfoldets betydning for vilkår for deltakelse og læring. Hvilke konsekvenser får det å ikke «passe inn»? Og hvordan passer dette inn i diskurser om sosial rettferdighet? Referanse: Connell, R. (2012). Just Education. Journal of Education Les mer …

Å ha en plass i fellesskapet

I denne episoden av Kompetansepodden snakker tre masterstudenter i spesialpedagogikk om hvordan begrepene mangfold og deltakelse bidrar til å gi mening til begrepet inkludering. Hvordan kan vi forstå mangfold, og hvorfor er måten vi forstår begrepet så viktig? Referanse: Hart, Les mer …

Functional materials for the green shift

In the fourth episode, Shibl Gill talks about key functional materials for the green shift, such as metal organic frameworks, battery materials and hydrogen storage materials with four scientist based at the University of Stavanger. Associate professors Olena Zavorotynska, Sachin Les mer …

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

I denne episoden prater jeg med emneansvarlige, Linda Elisabeth Bjørknes og Erik Paulsen. De jobber begge ved UiS; Institutt for sosialfag og er faglig ansvarlige for det første emnet studenter møter når de starter på en bachelor i barnevern ved UiS. Linda Elisabeth og Erik forklarer Les mer …

Nettverkskontakt

I denne episoden møter vi leder av Time barnevern, Marie Therese Thesen, som opplevde at en barnehage var veldig misfornøyd med samarbeidet med barnevernstjenesten. De opplevde at barnevernstjenesten sin fremgangsmåte ved en bekymring ødela for barnehagen sin tillitt og samarbeid Les mer …

Inkluderende praksis i tenkende klasserom

Podcasten handler om hvordan Lesson study kan brukes til skoleutvikling, hvordan tenkende klasserom skapte interesse på Bø skule og om måter tenkende klasserom endrer institusjonelle normer som kan bidra til mer inkluderende praksis.  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, Les mer …

ROBUST som viktig tiltak i skolen

I samtale med professor Terje Ogden fra NUBU og professor Edvin Bru fra Læringsmiljøsenteret ved UiS, reflekterer førsteamanuensis Kjersti B. Tharaldsen over tiltaket ROBUST etter endt gjennomføring på ungdomstrinnet. Hvor langt har vi kommet, hvile erfaringer har vi gjort, og Les mer …

Meldingsfasen setter privatlivets fred på vent

Episoden retter søkelyset mot saksbehandling I barnevernstjenesten, og spesielt på den første fasen: Meldingsfasen. Professor i barnevernsrett Julia Köhler-Olsen fra OsloMet er i samtale med Wenche Hovland, der de sammen forsøker å konkludere ut fra juridiske rammer og barnevernsfaglige vurderinger, Les mer …

Episode 8: Når tallene blir for mange.

Statistikk handler om å analysere tall for å avdekke hvordan verden henger sammen. Men hva gjør vi når tallmengdene blir så enorme, og de mulige sammenhengene så mange, at tradisjonelle framgangsmåter ikke lenger fungerer? Jo Røislien snakker med KI-ekspert Inga Les mer …

Fra etatsutdanning til bachelorgrad

Hvorfor byttet Tolletaten ut sin egen etatsutdanning med en bachelorgrad? Hvilke konsekvenser har dette for morgendagens tollere? Underdirektør og leder for Tolletatens kompetanseseksjon, Kai Sølve Urke, svarer blant annet på dette i denne episoden av Rød/Grønn-sone.     Er du interessert Les mer …

Episode 6: Er du helt sikker?

Verden er full av usikkerhet, og svaret på enhver statistisk analyse av tall vil derfor også ha usikkerhet bakt inn i seg. Jo Røislien snakker med psykolog og forskningsfinansiør Jan-Ole Hesselberg om pizza og powerposing og hvor galt det kan Les mer …

Episode 5: Noen er ikke alle

Når vi studerer ulike fenomener i verden med tall, er det sjelden vi har mulighet til å undersøke alt og alle. Det får nødvendigvis konsekvenser. Jo Røislien snakker med samfunnsforsker Johannes Berg om meningsmålinger, spørreundersøkelser og usikkerhet, og utfordringene som Les mer …

Karakterpress

De aller fleste studenter kjenner på karakterpress fra tid til annen. Men hvor kommer det fra, og er det egentlig så viktig hvilke karakterer du får? Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu). https://media.blubrry.com/erasmus_enfermera_espaola/p/dts.podtrac.com/redirect.mp3/podcast.uis.no/media/Veiledningspodden/Karakterpress_Veiledningspodden.mp3Podcast: Play in Les mer …

Kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan forandrer det høyere utdanning? Og har det mye å si for hva slags jobb man kan få i fremtiden? I denne episoden snakker vi med instituttleder Tom Ryen om hva KI er, og hvorfor Les mer …

Episode 22: Trygt og godt på SFO

De fleste skolestartene begynner faktisk ikke på skolen først, men på skolefritidsordningen (SFO). I dag er det mange barn fra 1-4. klasse som tilbringer flere timer på SFO hver eneste dag, både før og etter skolen. SFO kan derfor sies Les mer …

Tolletatens arbeid mot piratkopier

Tolletatens samfunnsoppdrag er å overvåke strømmen av grensekryssende vareførsel. En viktig del av oppdraget er å hindre at falske varer spres i markedet. Hvilke konsekvenser kan falske varer få for offentlige og private aktører og hvordan jobber tolletaten for å Les mer …

Episode 3: Sammenheng eller årsakssammenheng?

En statistisk sammenheng mellom to fenomener betyr ikke automatisk at det er årsak og virkning involvert. Jo Røislien snakker med molekylærbiolog og forskningsjournalist Eldrid Borgan om vin og helse og digitale hjelpemidler, om forskjellen på sammenheng og årsakssammenheng, og hvorfor Les mer …

Episode 2: Fra en og en til to og to

Å avgjøre om det virkelig er en sammenheng mellom to tallstørrelser eller ikke er en av hjørnesteinene i statistisk analyse. Jo Røislien snakker med lege og fagformidler Astrid Nylander Almaas om viktigheten av statistikk og kunnskap om grupper – men Les mer …

11. Hvordan jobber du med samarbeidslæring?

Hvordan går du helt konkret frem, hvis du ønsker å begynne med mer samarbeidslæring i klassen din? Lærere Margrethe Hauge og Janeth Lye Kleppa deler sine praktiske erfaringer, og professor Oddny Judith Solheim forteller hvordan samarbeidslæring hører sammen med elevmedvirkning. Les mer …

Introduction to the Concept of Justice

This episode introduces several themes surrounding justice. In this first attempt, we have gathered the brilliant scholars Liv Sunnercrantz and Andy Lautrup to discuss environmental justice, social justice, and spatial justice in the Nordic Region. We think about the relationship Les mer …