Atomkraft – best i fortiden, eller del av fremtiden? Med kjernefysiker, forfatter og rosablogger Sunniva Rose

Hva tenker du når du hører ordet “atomkraft”? Tenker du på rein og utslippsfri energiproduksjon, eller på skadelig stråling, radioaktivt avfall og atomkrig? I dag kommer rundt 20 % av strømmen vår på verdensbasis fra kjernekraft. Mens noen land stenger ned sine kjernekraftverk etter press fra befolkningen, bygger andre land stadig flere for å dekke sitt strømbehov med minst mulig utslipp av klimagasser.   Vi har lenge ønsket oss en episode om atomkraft, og i denne har vi med oss selveste Sunniva Rose.  Sunniva har doktorgrad i kjerne- og energifysikk fra UiO og startet sin “rosa”-blogg etter Fukushimaulykken i 2011, da hun så hvor mye ubegrunnet strålingsfrykt som eksisterer.    Helleik Syse, prosjektkoordinator for Future Energy Hub, leder samtalen. Doktorgradsstipendiat Trond-Ola Hågbo er med som fast sidekick. Sammen med kunnskapsrike gjester løser vi klimakrisen! https://www.facebook.com/energihuben  https://media.blubrry.com/no_default/p/dts.podtrac.com/redirect.mp3/podcast.uis.no/media/future_energy_hub/kjernekraft.mp3Podcast: Play in new window | Download (Duration: 56:32 — 51.8MB) | Les mer …

Dykke med hvaler

I denne episoden av Labsnakk blir vi kjent med en person som har valgt å leve et ganske annerledes liv. Andreas B. Heide er utdannet marinbiolog og militær dykker, og har de siste årene vært på flere lange ekspedisjoner til Les mer …

Elektronmikroskopi

Inge Christ og Mona Wetrhus Minde snakker om hvordan vi med elektronmikroskop kan se hvordan ting ser ut og er bygget opp helt ned til under nanometeren. Dette bruker studenter og forskere på det Teknisk-naturvitenskaplige fakultet til å forstå prosesser Les mer …

Digital Horror

Ghosts and monsters thrive in online storytelling – but why? What are the interconnections between digital media and the supernatural? And can you become cursed by listening to a podcast? Join Erika Kvistad and Line Henriksen in a discussion of their Les mer …

12 – SAFE-LEAD Light

Line Hurup Thomsen og Ingunn Aase snakker om hvorfor de fortsetter med forskingsprosjektet og SAFE-LEAD guiden gjennom SAFE-LEAD light. SAFE-LEAD Light er en miniversjon av SAFE-LEAD prosjektet der ledere ble invitert til å få tilgang på alt opplæringsmateriell, SAFE-LEAD guiden Les mer …

Tverrfaglig samarbeid – hot or not?

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt begrepet tverrfaglig samarbeid. Hva vil det egentlig si å jobbe tverrfaglig, og hvordan lykkes vi med det? I denne episoden reflekteres det rundt kompleksiteten og utfordringene med å Les mer …

Episode 8: Hva foregår i norsktimene?

Norskfaget er skolens største fag. Men, hva foregår egentlig i alle isse norsktimene? Det har man blant annet sett nærmere på i LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement) ved Universitetet i Oslo. Det prosjektet har Marte Blikstad-Balas vært med på, Les mer …

Når verden blir snudd på hodet

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt det å jobbe med mennesker under en pandemi. 2020 ble året da mange av oss ble fratatt vår vanlige arbeidshverdag. Over natten ble vår kompetanse utfordret og vi Les mer …

Flink

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser, verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. “Dypdykk” er ment å være en inngangsport for å få tak i Les mer …

Evnen til å tåle taushet

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Evnen til å le av seg selv

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Evnen til å gi slipp på kontroll

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Evnen til å sette pris på mangfold

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Mot til å være upopulær

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Evnen til å lytte

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Evnen til å tilegne seg kunnskap

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til Les mer …

Relasjonens betydning i praksisveiledning

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise sammen med Heidi Lie Eriksen rundt relasjonens betydning i studentveiledning/ praksisveiledning. Heidi Lie Eriksen er stipendiat ved Institutt for sosial fag ved UiS og har forsket på relasjonens betydning Les mer …

Intuisjon

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser, verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. “Dypdykk” er ment å være en inngangsport for å få tak i Les mer …

Fiasko

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser, verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. “Dypdykk” er ment å være en inngangsport for å få tak i Les mer …

Nysgjerrig molekylærbiolog

I denne episoden av «Labsnakk» snakker Mari Mæland Nilsen med molekylærbiolog Hanne Røland Hagland. Hanne er ansatt som forsker på institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi her på UiS, og er i tillegg leder for et forskningsnettverk for helse og Les mer …