Bærekraftsleder

Vi må ha folk som kan noe om hva de store miljøutfordringene er. Hvordan disse relaterer seg til enkeltbedrifter, organisasjoner, virksomheter offentlig og privat. Bærekraftsledere må ha kunnskap om hvilke mulige løsninger som finnes. Disse personene blir ettertraktet, de som kan bidra til å utvikle bedrifter i retninger som er mer i samsvar med de målene som er satt i FNs bærekraftmål og Paris-avtalen. Det er ingen tvil om at de målene vi har satt oss nå, vil bli enda mer krevende etter hvert som tiden går.

 

Oluf Langhelle, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, forteller om framtidens samfunnsvitenskapelige yrker og hvordan du kan du utdanne deg til å bli bærekraftsleder ved UiS.