Bedriftshelsetjenesten – arbeidsmiljøeksperter på sidelinjen?

Episoden omhandler bedriftshelsetjenestens plass i vårt moderne arbeidsliv, herunder;

  • Bedriftshelsetjenestens opphav og dagens ordning
  • Hvorfor trenger vi bedriftshelsetjeneste?
  • Tre viktige perspektiv på bedriftshelsetjenesten; folkehelse, forebygging, helsefremming
  • Bedriftshelsetjenestens plass i HMS-regimet, samfunnsoppdraget
  • Hva gjør en bedriftslege i dag?
  • Bedriftshelsetjenestens uavhengige stilling
  • Er bedriftshelsetjenesten lønnsom – for alle?

Konklusjon: bedriftshelsetjenesten er arbeidsmiljøeksperter på sidelinjen, men med et uhyre viktig samfunnsoppdrag