Begynneropplæringen – i teori og praksis: En introduksjon

«Begynneropplæringen – i teori og praksis» er beregnet for lærerstudenter, men er aktuell for alle som er interessert i den første lese, skrive og regneopplæringen og det å lede utviklingsarbeid på egen skole. I den første episoden gir Arild Michel Bakken en kort innføring i hvilke emner han vil ta for seg i denne podkast-serien. (Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers – https://www.silvermansound.com)