Bruk av modelltekster og skriverammer som skrivestøtte i begynneropplæringa

Hvordan kan modelltekster og skriverammer fungere som skrivestøtte for elevene? Det er tema når Toril Frafjord Hoem og Anne Håland fra Lesesenteret møter lærer Inger Ramsfjell i denne episoden. Håland har skrevet doktorgrad om bruk av modelltekster på 5. trinn, og Ramsfjell har lang erfaring fra klasserommet med modelltekster og skriverammer på barneskolen. I denne episoden deler de sin kunnskap og sine erfaringer både fra klasserommet og fra forskning.