Leseinnlæring – fra novise til ekspert

Det finnes ulike tilnærminger til leseopplæring. To ytterpunkter av disse tilnærmingene er phonics- og whole language-tradisjonene. I denne episode presenterer Arild Michel Bakken artikkelen “Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert” som gir en oversikt over forskning Les mer …

Leseutvikling – Ehris faser

Sammenhengen mellom bokstaver og lyder er selve kjernen i den amerikanske psykologen Linnea Ehris modell for leseutvikling. I denne episode ser Arild Michel nærmere på denne modellen, og forklarer de fire fasene Ehri deler leseutvikling inn i. (Musikk: Liturgy Of Les mer …

Friths modell for leseutvikling

Uta Friths modell for leseutvikling har fått stor innflytelse innen leseforsking. I denne episoden forklarer Arild Michel Bakken modellen, og tar for seg de tre fasene som Frith deler leseutvikling inn i. (Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers Les mer …

Det enkle synet på lesing

Hva innebærer det egentlig å lese? Er det bare avkode bokstaver og ord, og forstå språket som ordene danner? Dette tradisjonelle og enkle synet på lesing er populært og veldig vanlig. I denne episoden ser Arild Michel Bakken nærmere på Les mer …