11. Hvordan jobber du med samarbeidslæring?

Hvordan går du helt konkret frem, hvis du ønsker å begynne med mer samarbeidslæring i klassen din? Lærere Margrethe Hauge og Janeth Lye Kleppa deler sine praktiske erfaringer, og professor Oddny Judith Solheim forteller hvordan samarbeidslæring hører sammen med elevmedvirkning. Les mer …

5. Elevens medbestemmelse

Elevmedvirkning er et sentralt begrep, også for å skape motivasjon og mestring.Hvordan kan det å la elevene ha mer de skulle ha sagt, påvirke engasjementet deres? LENKER: Engasjer-prosjektets nettside: https://www.uis.no/nb/lesesenteret/forskning/engasjerende-leseundervisning-pa-mellomtrinnet Blogg: Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer? https://www.uis.no/nb/lesesenteret/blogg-bokstavinnlaeringen-er-det-en-ting-vi-glemmer Les mer …

4. Fire nøkkelord du bør huske!

Hvordan kan du bevare engasjementet som er i elevene når de begynner på skolen?Lærer og stipendiat Karianne Megard Grønli deler fire ord hun har brukt for å sjekke om undervisningen hennes er engasjerende for elevene. I studio: førsteamanuensis Bente R. Les mer …

Premiere!

Engasjerte elever som er aktive deltakere i egen læring er drømmen for mange lærere. I denne nye podkastserien tar vi et dypdykk i hva engasjement egentlig handler om.   Deltakere i denne episoden: Professor Oddny Judith Solheim (Institutt for grunnskolelærerutdanning, Les mer …