Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

I denne episoden prater jeg med emneansvarlige, Linda Elisabeth Bjørknes og Erik Paulsen. De jobber begge ved UiS; Institutt for sosialfag og er faglig ansvarlige for det første emnet studenter møter når de starter på en bachelor i barnevern ved UiS. Linda Elisabeth og Erik forklarer Les mer …

Nettverkskontakt

I denne episoden møter vi leder av Time barnevern, Marie Therese Thesen, som opplevde at en barnehage var veldig misfornøyd med samarbeidet med barnevernstjenesten. De opplevde at barnevernstjenesten sin fremgangsmåte ved en bekymring ødela for barnehagen sin tillitt og samarbeid Les mer …

Meldingsfasen setter privatlivets fred på vent

Episoden retter søkelyset mot saksbehandling I barnevernstjenesten, og spesielt på den første fasen: Meldingsfasen. Professor i barnevernsrett Julia Köhler-Olsen fra OsloMet er i samtale med Wenche Hovland, der de sammen forsøker å konkludere ut fra juridiske rammer og barnevernsfaglige vurderinger, Les mer …

Innovation: illustrating the innovation process in a teaching context

Students on Masters programmes, including those in Sosialfag here at UIS, learn about innovation and how this might apply in their working lives. There are many frameworks that can structure our thinking about innovation including that provided by the European Commission Guide to Social Innovation (EC 2013).  In this podcast, Professor Sarah Hean applies this EC framework Les mer …

Introduksjon til Kafe Student

Førsteamanuensis Wenche Hovland og Professor Sarah Hean snakker sammen om hva Kafe-Student handler om.      EXTRA READING   https://www.uis.no/nb/om-uis/institutt-for-sosialfag  https://www.uis.no/nb/profile/wenche-hovland  https://www.uis.no/nb/profile/sarah-catherine-patricia-duff-hean    CONTRIBUTORS AND CREDITS   Content:  Wenche Hovland, University of Stavanger, Norway  Sarah Hean University of Stavanger, Norway     Editors: Sarah Hean University Les mer …