Episode 8: Hva foregår i norsktimene?

Norskfaget er skolens største fag. Men, hva foregår egentlig i alle isse norsktimene? Det har man blant annet sett nærmere på i LISA-studien (Linking Instruction & Student Achievement) ved Universitetet i Oslo. Det prosjektet har Marte Blikstad-Balas vært med på, Les mer …

Episode 4: Hvordan er det å være norsklærer på 8. trinn?

Som lærer på ungdomsskolen håndterer man ofte situasjoner som går utover det faglige, forteller Veronica Christoffersen Reime, norsklektor ved Skeiane ungdomsskole. Elevene på ungdomsskolen er i en overgangsfase, samtidig som de skal inn i norskfagets tekstmangfold og arbeidsformer. https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/podcast.uis.no/media/klar_ferdig_undervis/Hvordan_er_det_a_v_re_norskl_rer_pa_8_trinn_2.mp3Podcast: Play Les mer …

Episode 1: Er PowerPoint nok?

Hvordan kan man variere evalueringen av muntlige ferdigheter i skolen? spør vi førsteamanuensis Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo ved Universitetet i Stavanger. Hun løfter fram bruk av podkast, læringsbilletter og interaktive PowerPointer som mulige løsninger. https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/podcast.uis.no/media/klar_ferdig_undervis/Er_PowerPoint_nok_.mp3Podcast: Play in new window | Les mer …