Podcasten om læring og teknologi #2 – Læringstrender

Hva er læringstrendene innenfor digital læringsteknologi i 2018? Megatrendene? Systemtrendene? Stikkord er; individuelle læringsspor, deling og samhandling, fra konsumet til produsent, micro-learning. Learning by making heller enn learning by doing? Følger vurderingsformene våre utviklingen? Merete Løland fra Digitalakademiet i Statoil, Les mer …