Er religion noe særegent og unikt?

I denne episoden ser vi nærmere på noen diskusjoner som har stått sentralt i religionsvitenskapen. Kalvig og Bøe diskuterer hvorfor det er problematisk å behandle religion som et særegent og unikt studieobjekt, og hvilke utfordringer som knyttes til bruken av Les mer …

Guder, makter og myter

Hvor ble det av guder, makter, åndelige vesener og alle de fascinerende fortellingene i faget? Og hva slags betydning har slike tema i faget i religionsvitenskap i dag? I denne episoden diskuterer Kalvig og Bøe disse spørsmålene, og ser nærmere Les mer …

En diskuterende og annerledes fagbok

I denne første episoden samtaler litteraturviter Ingrid Nielsen med forfatterne om deres nye bok Mennesker, meninger, makter. Nielsen har notert seg at boka er åpnere, mer diskusjonsinviterende og undrende enn andre fagbøker hun kjenner, og ber Bøe og Kalvig forklare hvorfor. Les mer …