Demokrati, arbeidsmiljø og HMS-forbedring

Arbeidslivet er et aktivitetssystem som i et moderne samfunn trenger demokratiske idealer og praksis, herunder ideer om likebehandling, handlefrihet og samhold. Og fordi både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften inneholder klare regler og plikter om demokratiske prinsipper og fremgangsmåter, må alle deltakere, Les mer …

IK-HMS forskriften og FNs bærekraftsmål

Faglitteraturen innen HMS-regulering anfører på samme måte som FN en felles, operativ ambisjon om å skape et produksjonsliv basert på idéen om bærekraftig utvikling, herunder forsvarlig økonomisk og økologisk ressursstyring og ivaretakelse av sosiale hensyn overfor forbrukere og omgivelser. Aktuelle Les mer …

Bedriftshelsetjenesten – arbeidsmiljøeksperter på sidelinjen?

Episoden omhandler bedriftshelsetjenestens plass i vårt moderne arbeidsliv, herunder; Bedriftshelsetjenestens opphav og dagens ordning Hvorfor trenger vi bedriftshelsetjeneste? Tre viktige perspektiv på bedriftshelsetjenesten; folkehelse, forebygging, helsefremming Bedriftshelsetjenestens plass i HMS-regimet, samfunnsoppdraget Hva gjør en bedriftslege i dag? Bedriftshelsetjenestens uavhengige stilling Les mer …