Episode 8: Når tallene blir for mange.

Statistikk handler om å analysere tall for å avdekke hvordan verden henger sammen. Men hva gjør vi når tallmengdene blir så enorme, og de mulige sammenhengene så mange, at tradisjonelle framgangsmåter ikke lenger fungerer? Jo Røislien snakker med KI-ekspert Inga Les mer …

Episode 6: Er du helt sikker?

Verden er full av usikkerhet, og svaret på enhver statistisk analyse av tall vil derfor også ha usikkerhet bakt inn i seg. Jo Røislien snakker med psykolog og forskningsfinansiør Jan-Ole Hesselberg om pizza og powerposing og hvor galt det kan Les mer …

Episode 5: Noen er ikke alle

Når vi studerer ulike fenomener i verden med tall, er det sjelden vi har mulighet til å undersøke alt og alle. Det får nødvendigvis konsekvenser. Jo Røislien snakker med samfunnsforsker Johannes Berg om meningsmålinger, spørreundersøkelser og usikkerhet, og utfordringene som Les mer …

Episode 3: Sammenheng eller årsakssammenheng?

En statistisk sammenheng mellom to fenomener betyr ikke automatisk at det er årsak og virkning involvert. Jo Røislien snakker med molekylærbiolog og forskningsjournalist Eldrid Borgan om vin og helse og digitale hjelpemidler, om forskjellen på sammenheng og årsakssammenheng, og hvorfor Les mer …

Episode 2: Fra en og en til to og to

Å avgjøre om det virkelig er en sammenheng mellom to tallstørrelser eller ikke er en av hjørnesteinene i statistisk analyse. Jo Røislien snakker med lege og fagformidler Astrid Nylander Almaas om viktigheten av statistikk og kunnskap om grupper – men Les mer …