ROBUST som viktig tiltak i skolen

I samtale med professor Terje Ogden fra NUBU og professor Edvin Bru fra Læringsmiljøsenteret ved UiS, reflekterer førsteamanuensis Kjersti B. Tharaldsen over tiltaket ROBUST etter endt gjennomføring på ungdomstrinnet. Hvor langt har vi kommet, hvile erfaringer har vi gjort, og Les mer …

ROBUST og sosial og emosjonell kompetanse

I samtale med professor Terje Ogden fra NUBU reflekterer førsteamanuensis Kjersti Tharaldsen over viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse i en fremtidsrettet skolekontekst. Podkastepisoden retter seg mot lærere på ungdomstrinnet og andre som jobber i eller med skole. Ogden mener Les mer …

Robust og mestringsressurser

I samtale med professor Edvin Bru reflekterer førsteamanuensis Kjersti Tharaldsen over ulike måter undervisningsopplegget ROBUST kan stimulere til gode mestringsressurser på. Undervisningsopplegget ROBUST er utviklet for elever på ungdomstrinnet, og tiltaket vektlegger sosiale og emosjonelle kompetanser som sentrale for mestring Les mer …