Det enkle synet på lesing

Hva innebærer det egentlig å lese? Er det bare avkode bokstaver og ord, og forstå språket som ordene danner? Dette tradisjonelle og enkle synet på lesing er populært og veldig vanlig. I denne episoden ser Arild Michel Bakken nærmere på leseformelen: lesing = avkoding * språkforståelse. 
(Musikk: Liturgy Of The Street by Shane Ivers- https://www.silvermansound.com)