Digitalisering og yrkesfagene

Hvordan jobber man med digitale virkemidler i yrkesfagene, i videregående opplæring? Det er temaet for denne podkast-episoden, som er del av et større kunnskapsgrunnlag Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er i ferd med å utarbeide. Deltakere er Kenneth Horpestad, lærer og fagkoordinator ved Salg, service og reiseliv ved Bryne vidaregåande skule, Henning Fjørtoft, professor ved Institutt ved lærerutdanning ved NTNU og Elaine Munthe, professor og senterleder for Kunnskapssenter for utdanning. Podkasten er en del av formidlingen fra forskningsprosjektet GrunnDig.

Sentrale momenter i podkasten er:

  • Hva innebærer digitalisering av undervisningen?
  • Hvordan påvirker digitalisering særlig yrkesfagene?
  • Hva innebærer digitalisering i praksis for undervisningen og vurderingen?

 Vesentlige momenter og konklusjoner:

Viktig å gjøre undervisningen mest mulig praksisnær: Målet mitt har helt fra starten vært å gjøre undervisningen så praktisk som mulig, så nær arbeidssituasjonen som mulig. Dette er styrende for veldig mye av det jeg velger å gjøre som digital undervisning – å ha aktiviteter som elevene kan kjenne igjen når de kommer ut i arbeidslivet, sier Kenneth Horpestad.

Digitale verktøy åpner opp for muligheter og dilemmaer: Digitale verktøy gir en del nye muligheter, særlig i yrkesfag. Det åpner for mer yrkesnære eller virkelighetsnære type oppgaver og mer samarbeid. Det er definitivt et alternativ til det man kan kalle den tradisjonelle teori-i-klasserommet-undervisningen. Det skjer også noe med lærernes læring: Den profesjonelle læringen som læringen må gjøre på arbeidsplassen, blir sterkt påvirket. Samtidig vet vi at en slik prosess er krevende, sier Henning Fjørtoft.

Konklusjonene gikk på yrkesfagene er svært forskjellige, og at det er viktig å tilpasse de digitale virkemidlene til de enkelte fagenes egenart. One size-løsninger passer for ingen, vi er nødt til å ha differensiering mellom de ulike yrkesfagene. Det gjør at det kan bli kostbart og dessuten opp til den enkelte lærer, som ofte må tilpasse virkemidlene sin konkrete arbeidssituasjon.

Kunnskapssenter for utdanning | Universitetet i Stavanger (uis.no)