Energi-ingeniør

Framtiden handler om tverrfaglig kompetanse og framtidens energi-ingeniører vil beherske alle former for energi. UiS’ nye bachelorprogram Energi- og petroleumsteknologi setter startskuddet for denne type kompetanse. Her lærer du deg alle de ulike områdene, og du får en generell ingeniørbasis hvor du lærer deg å løse ulike typer problem med ulike typer verktøy. Utdanningen åpner også for spesialisering innenfor petroleum eller fornybar energi.

Mohsen Assadi, professor i energi- og petroleumsteknologi ved UiS, forteller om framtidens energi-ingeniører og hvordan du utdanner til energi-ingeniør ved UiS.

Les mer: uis.no/energipetro