Episode 1 «Tankefeller»

Du tenker at du er for dårlig til å skrive, og at teksten må være bedre enn du klarer å få til for å bli antatt i de tidsskriftene du vil inn i. Hva skjer? Jo, du har gått i en tankefelle. I denne episoden snakker professor Per Henning Uppstad, motivasjonsforsker Bente Rigmor Walgermo og forfatter Bjørn Arild Ersland om veien ut av den fella.