Episode 1: Hvem, hva og hvorfor?

I denne podkast-serien ønsker Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise å bygge bro mellom teori og praksis for folk som jobber profesjonelt med folk. I første episode tar de blant annet for seg fagbøker som har betydd mye for dem. Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise er begge gjesteforelesere ved UiS, invitert til å forelese om emner som omhandler profesjonelt arbeid med mennesker. 

Institutt for sosialfag sin egen fagpodkast, for folk som jobber profesjonelt med folk.