Episode 1: Hvorfor er meningsfull skriving viktig på første trinn?

Meningsfull skriving er tema for denne episoden. Når elevene begynner på skolen, skal de bli del av et skriftspråklig fellesskap. De aller fleste barn som begynner på skolen har allerede skrevet meningsfulle tekster: De har skrevet navnet sitt, til- og fra-lapper, noen har kanskje skrevet handlelister. Samtidig legger skolen ofte mest vekt på den tekniske delen av skrivingen. Hva vil «meningsfull skriving» egentlig si, og hva skjer i norske klasserom? I denne episoden forteller Toril F. Hoem og Anne Håland blant annet om funn fra en studie de har gjennomført om skriving på første trinn.

Viktigheten av tidlig skriving + skrivestadiene