Episode 1: Konsekvenser av mobbing

Mobbing kan ha store og ødeleggende konsekvenser for den som blir utsatt for det. Er det annerledes for dem som blir utsatt for digital mobbing i tillegg til det som beskrives som tradisjonell mobbing? Og hva kan lærere gjøre dersom de mistenker at en elev blir mobbet på digitale medier? Ida Risanger Sjursø har forsket på dette i sitt doktorgradsprosjekt, og i denne episoden snakker programleder Torunn Helene Fredriksen med henne om funnene hun har gjort.’

Les mer:

Hvorfor oppfølging etter mobbing er viktig

 

Informasjon om Læringsmiljøsenteret

Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo