Episode 10: Å jobbe midt i skvisen

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise sammen med gjest Siv Skogen rundt hvordan vi som jobber profesjonelt med folk, ofte kan kjenne på et ubehag og en opplevelse av at vi jobber “midt i skvisen”. Hva gjør det med oss og hvem blir vi når vi står der? Sammen deler vi erfaringer fra praksis og reflekterer rundt ulike mestringsstrategier vi har. Og hva er det egentlig med denne “skvisen” – er målet en arbeidshverdag fri fra “skviser”?

Institutt for sosialfag sin egen fagpodkast, for folk som jobber profesjonelt med folk.