Episode 11: Systematisk arbeid mot mobbing i skulen

Kvifor oppstår mobbing? Og korleis bør eigentleg skular jobbe best mogleg for å førebygge mobbing, men også for å ta vare på alle involverte dersom ei mobbesak oppstår? Johannes Finne og Guttorm Helgøy svarer på desse spørsmåla med meir i denne episoden av podcast-serien vår, som handlar om systematisk arbeid mot mobbing i skulen.

Aktuelle temaer som blir drøfta i podkasten:

 1. Mobbing – kva er det? Og korleis oppstår det?
 2. Kven er det som typisk mobbar andre eller som vert mobba?
 3. Systematisk arbeid mot mobbing
 4. Kartlegging og undersøking
 5. Kapittel 9A
 6. Føresette si rolle i mobbesaker
 7. Konsekvensar av mobbing

Les mer:

 1. Ressursside om mobbing (uis.no)
 2. Podcast-episode 1: Konsekvenser av mobbing (uis.no)
 3. Mobbing – informasjon til barn, unge og foreldre (Udir)
 4. Læring for livet: Ny barnehagelov krever nulltoleranse mot mobbing i barnehagen (Youtube)
 5. Podcast-episode 8: Mobbing i barnehagen (uis.no)

Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu)