Episode 11: Å være student i praksis

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise sammen med gjest Caroline Lønø rundt det å være student i praksis. Hva gjør praksis med oss som tar en profesjonsutdannelse? Sammen deler vi erfaringer, tanker og følelser fra praksis rundt både det å være student, og det å være praksisveileder. Hvordan blir broen mellom teori og praksis både stabil og gangbar…?

Institutt for sosialfag sin egen fagpodkast, for folk som jobber profesjonelt med folk.