Episode 12: – Å starte i barnehagen for første gang

Til høsten er det mange 1-2-åringer som skal starte i barnehagen for aller første gang. Hvordan kan barnehagen legge til rette for at tilvenningen skal bli trygg og god? Og hvorfor er det så viktig at disse små barna får en best mulig start? Hør Cecilie Evertsen ved Læringsmiljøsenteret diskutere temaet barnehagestart med avdelingsleder Carina Lange Moi og pedagogisk leder Ragnhild Fenne Grannes ved Jåttå barnehage. Episoden blir ledet av programleder Maria Gilje Strand. Dette er første episode av en serie vi har laget om oppstart i barnehage, SFO og skole.

Aktuelle temaer som blir drøftet i podkasten:

 1. Hva er en god barnehagestart, og hvorfor er det så viktig?
 2. Hvordan overgangen hjem-barnehage kan oppleves for barna
 3. Jåttåmodellen – kva går den ut på, og hvorfor er den så spesiell?
 4. Viktigheten av å trygge foreldre og foreldresamarbeid generelt
 5. Tips og råd til barnehager som ønsker å forberede seg og skape et godt første møte ved oppstart

Les mer:

 1. Fem råd for en god barnehagestart (barnehage.no)
 2. Relasjoner i barnehagen (uis.no)
 3. Livsglede og livsmestring i barnehagen (Cappelen Damm)
 4. Her er 8 tips til tilvenning i barnehagen (utdanningsnytt.no)
 5. De yngste barna i barnehagen (uis.no)
 6. Overganger i små barns liv (uis.no)
 7. Å begynne i barnehagen (bufdir)
 8. Universitetsbarnehager (uis.no)

Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu)