Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet

Fra høsten 2020 skal skoler i hele landet ta i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen og innholdet i den har vært mye diskutert den siste tiden. Forsker ved Læringsmiljøsenteret, Randi Myklebust Sølvik, er opptatt av at læringsmiljøet ikke må glemmes i arbeidet med fagfornyelsen og har noen konkrete tips til hvordan skoler og lærere kan jobbe med dette.

Programleder er Torunn Helene Fredriksen.

 

Informasjon om Læringsmiljøsenteret

Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo

Les mer: