Episode 2: Følelser i fokus

I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt hvordan de som fagfolk skal forholde seg til egne følelser. Kan vi tillate oss å ha alle følelser? Er vi mennesker først og fremst fornuft eller følelser? Og hva mente egentlig den store Platon om følelser? Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise er begge gjesteforelesere ved UiS, invitert til å forelese om emner som omhandler profesjonelt arbeid med mennesker. 

Institutt for sosialfag sin egen fagpodkast, for folk som jobber profesjonelt med folk.