Episode 2: Praksismodellen

I forrige episode snakket vi om alle de nye ordene og begrepene i Fagfornyelsen. Felles for disse ordene og begrepene er at de peker mot en mer aktiv elevrolle. Men å forstå hva det vil si, henger sammen med hvordan man forstår begrepet «praksis». I denne episoden forteller Atle Skaftun og Arne Olav Nygard hvordan praksis kan ses på som en modell med fire sentrale elementer: aktiviteter, roller, setting og ressurser.

Les også bloggen: Inn i fagfornyelsen. Hva mener vi med praksis?