Episode 3: Elevmedvirkning

Elevmedvirkning er et gjennomgangstema for Praksispodden. I den overordna delen av Fagfornyelsen heter det at elevene skal medvirke i læringsfellesskap. Hva betyr egentlig dette? For å forstå dette må vi diskutere hva slags kunnskap og læringssyn som ligger til grunn. I denne episoden diskuterer Atle Skaftun og Arne Olav Nygard ulikhetene mellom tradisjonell og progressiv undervisning, og hva de har å si for praksis og elevenes medvirkning.