Episode 3: Livsmestring i skolen

Livsmestring er et begrep som er tatt inn i de nye læreplanene. Hva legger vi i det? Er det viktig? Og hvordan kan skolene jobbe for at elevene skal oppleve livsmestring? I denne episoden har programleder Torunn Helene Fredriksen invitert forsker Kjersti Tharaldsen til en samtale om livsmestring i skolen.

 

Les mer:

 

Informasjon om Læringsmiljøsenteret

Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo