Episode 4: Fravær

Fravær fra skolen, og da spesielt udokumentert fravær, er en utfordring. Det er vanskelig for eleven som er borte, medelever og skolen. Forsker ved Læringsmiljøsenteret, Trude Havik, har jobbet mye med ulike typer fravær i skolen. I denne episoden snakker programleder Torunn Helene Fredriksen med henne om hva fraværet skyldes, og hvilke tiltak skolen bør sette inn for å få elevene til å komme tilbake.

Les mer:

Informasjon om Læringsmiljøsenteret

Nettside: laringsmiljosenteret.uis.no

E-post: laringsmiljosenteret@uis.no

Facebook: www.facebook.com/Laringsmiljosenteret

Instagram: www.instagram.com/laringsmiljo