Episode 4: Møter med problemer og elevmedvirkning

Vi har kanskje lett for å glemme hvor viktig det er å la elevene erfare problemer for at læring skal skje. Men å møte på og få erfaringer med problemer kan være en kilde til elevmedvirkning og læring. Førstehåndserfaring med problemer er tema for denne episoden. I studio er Atle Skaftun og Margrethe Sønneland, som selv fikk seg noen overraskelser da elevene måtte bryne seg på problemer i norskundervisningen.

Elever blir engasjerte av vanskelig litteratur