Episode 9: Hvordan fange de kreative glimtene?

Du har kanskje opplevd å få den store åpenbaringen når du er på tur, når du trener eller er i selskap, for så å oppleve at de geniale tankene er forsvunnet når du sitter ved tastaturet og skal skrive det ned. Hvordan kan du ta vare på disse glimtene? I Skrivekrise diskuterer professor Per Henning Uppstad, motivasjonsforsker Bente Rigmor Walgermo og forfatter Bjørn Arild Ersland vanlige problemer og utfordringer som oppstår når vi skriver akademisk.