Er religion noe særegent og unikt?

I denne episoden ser vi nærmere på noen diskusjoner som har stått sentralt i religionsvitenskapen. Kalvig og Bøe diskuterer hvorfor det er problematisk å behandle religion som et særegent og unikt studieobjekt, og hvilke utfordringer som knyttes til bruken av religion som analytisk kategori. Både prototypeutfordringen og verdensreligionsmodellen er tema som blir diskutert, og hvor kommer ordet hierofani fra nå igjen? (tips: gresk).
Denne podkasten tar utgangspunkt i Anne Kalvig og Marianne Hafnor Bøes bok Mennesker, meninger, makter: en introduksjon til religionsvitenskap som ble publisert på Cappelen Damm i 2020.